باباش شیمیایی اونم 70 % !
هرچی میگید بگید اما بدونید بچه جانبازِ
آخه نمیگید شاید مشکل داشته که نتونسته امتحانش رو بخونه .
سریع قضاوت می کنید ، سهمیه ایه !!!


بخدا فرزند شیمیایی شبها خواب نداره از بس پدر سرفه میکنه
من شنیدم
من دیدم
من کشیدم
سخته بابا، مرد باشید...