عجب روزگاری ِ
موسی (ع) به طور میره ، زهرا (س) به خانه علی میره ،
ابراهیم ، اسماعیل رو به قربانگاه میبره،
محمد رسول خدا ، علی را به غدیر ،
ح س ی ن هم با همه هستی اش به کربلا ...


آخر چی میشود چه ماه است ...